mandala-thLjudi često prožive život, a da ne dopuste sebi da budu ono što jesu u suštini svoje prirode. Najčešće smo od detinjstva korigovani da budemo „bolji" nego što jesmo. Tako, korigujući savršenstvo, umesto da budemo original kakav smo rođeni, na svoju štetu, mi se udaljavamo od njega.

Uz pomoć Human Designa možete da se setite svoje suštine - načina donošenja oduka u skladu sa Vašom prirodom i skrivenim  potencijalima.

Kada živimo svoju autentičnost prirodno dolazimo do ljubavi prema sebi. 

 
 Šta nam otkriva Human design (jedinstveni ljudski dizajn)
  • Put ka ljubavi ka sebi
  • Informaciju kako da donosimo odluke u svom životu koje su ispravne za nas, ne umom nego bazirane na inteligenciji koja je duboko u nama
  • Otkriva nam način funkcionisanja naše energije
  • Kako da razumemo sebe i one oko nas
  • Koji su naši potencijali i darovi s kojima smo rođeni
  • Kako da podižemo decu prema njihovoj pravoj prirodi
  • Kako funkcionišu naše različitosti u partnerskim odnosima