Branka Ćopic HD analitičarka

 

Moje ime je Branka Ćopić, živim i radim u Beogradu.

Diplomirala Istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Nakon završenih studija nastavila sa daljim školovanjem i usavršavanjem sa ciljem unapređenja ličnih saznanja pre svega o roditeljstvu, partnerskim i porodičnim odnosima.

Edukaciju u oblasti Human Designa stekla sam na "Faculty of the International Human Design School“.

Prvo profesionalno zvanje "Living Your Desig Guide" u oblasti Human Designa,  stekla sam 2011. godine u klasi  profesora Genoa Bliven na  "IHDS America". 

 

Školovanje na "IHDS America" nastavila sam od 2011. do 2015. godine kroz program “Professional Analyst Education“ nakon čega sam dobila zvanje HD analitičarke - "Human Design Analyst".

IHDS Certified proffesional

O zvanjima koje sam stekla na "International Human Design School" možete se dodatno informisati na stranici "Certified Human Design Professionals"

 

 

Pre i tokom studija Human Designa sticala sam znanja i iskustva u drugim sistemima i

tehnologijama:


- EFT 1 I 2 (Emotional freedom technique) 2007

- Porodični raspored (Order of Love po Bertu Helingeru) od 2004 -2017 mentori: Vlada Ilić i Maja Mandić-Marković

- Rekonektivno lečenje 1 i 2 (sa dr Eric Perlom) 2009

- Seminari Tehnologije nove svesnosti o učenjima Ruskog naučnika Grigorija Grabovoja 2011-2014

- Psihodinamski life coaching nivo 1 LCV edukacije ( trener  Nebojša Jovanović), septembar 2011

- Seminar SUNYOGA, sa Sunjogi Umašankarom, avgust 2012

- Jedan od osnivača kluba za komunikaciju i govorništvo "Toastmasters International-Beograd" od 2014

Naročito sam ponosna na volonterski rad na uvrštavanju tradicionlnih tehnika kao legitimnog načina tretmana pacijenata u Srbiji, odbreno od  Ministarstva zdravlja 2007